تاريخ : ۱۳٩٤/٤/٥ | ٤:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : هم دیار

با شروع شدن برداشت گندم و متراکم بودن بوته های گندم ، کلش زیادی در واحد هکتار بدست می آید که این میزان کلش بدست آمده از مزارع مازاد نیاز منطقه می باشد و به همین دلیل بیشتر این کلش های بسته بندی شده به مناطق مختلف استان و به شهرهای استانهای دیگر منتقل می شوند.

امسال قیمت کلش بسته بندی شده بین 700 الی 900 تومان متغیر است. اگر قیمت کلش بسته بندی شده را بالاترین قیمت یعنی 900 تومان در نظر بگیریم و وزنش 15 کیلوگرم باشد. 400 تومان آن هزینه بسته بندی است و 500 تومان باقی مانده را به 15 تقسیم کنیم ،کیلویی فقط 33 تومان میشود. واگر همین کلش به خاک برگردانده شود مزیت و سودش به مراتب بیشتر از سود فروش آن می باشد.

 

 

 

 

   • زاهدان سیتی
  • آهنگ های ابدی
  • کارت شارژ همراه اول