تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٤ | ٥:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : هم دیار

تاریخچه شورا در قره قاسملو

بعدازتشکیل جهادسازندگی واستقرارآن درسال۱۳۵۸درپارسابادانتخابات شورای اسلامی درروستای قره قاسملو نیزمانندسایرآبادیهای مغان ازطریق جهاد سازنگی صورت گرفته وافرادزیربعنوان شورای منتخب مردم انتخاب گردیده اند.

*زیرنظرجهادسازندگی تاسال۱۳۷۸

۱-اسفندیار خیرجو

۲-گل اوغلان کارگر

۳-قربانعلی ایرانی

۴-مختار علمی

 ۵-میرصدرالدین(سیدصدی)سیدی

۶- آواد پیران

۷-سیاب پرستار

۸-جابر پرورش

۹-التفات(عزیز)ضربی

۱۰-کاووس محمدزاده

*منتخبین مردم درانتخابات اولین دوره شورا(زیرنظربخشداری) سال۱۳۷۸

۱-اسماعیل اختری

۲-اکبر جدیدی

۳-سیاب پرستار

۴-ابراهیم نجفی

۵-علی اکبر نجفی

                                   نادر قدیمی-بخشدارمرکزی بیله سوار

  

*انتخابات دوره دوم شورا  ۹/۱۲/۱۳۸۱

۱-ابراهیم نجفی-۵۲۳ رای

۲-اسداله قربانی-۴۸۲ رای

۳-عباس محسن پور-۳۸۰ رای

۴-نادر پرورش-۳۵۰ رای

۵-ابراهیم پرورش-۳۳۵ رای

۶-علی اکبر نجفی-۳۱۷ رای

۷-اسماعیل اختری-۲۹۳ رای

۸-سیاب پرستار-۲۸۶ رای

۹-حسن یحیوی-۲۴۱ رای

۱۰-اکبر جدیدی-۲۲۱ رای

۱۱-نادر بهزاد-۱۱۳ رای

۱۲-هوشیار خیرجو-۵۳ رای

                                    جابر جهان بین-بخشداربخش مرکزی بیله سوار

*انتخابات دوره سوم شورا۲۴/۹/۱۳۸۵

۱-میربرات سیدی پور-۵۳۲ رای

۲-محمدعلی اختری-۵۰۳ رای

۳-ابراهیم نجفی-۴۴۰ رای

۴-منصور قلی پور-۴۳۸ رای

۵-حمید پیران-۴۰۷ رای

۶-سیاب پرستار-۳۶۷ رای

۷-عباس محسن پور-۳۵۸ رای

۸-ناصر نجفی-۳۲۹ رای

۹-نادر بهزاد-۳۱۷ رای

۱۰-صاحبعلی(قربان)قربانی-۲۵۱ رای

۱۱-حسن یحیوی-۲۴۵ رای

۱۲-محمد پورمراد-۱۵۱ رای

 

*انتخابات دوره چهارم شورا۲۴/۰۳/۱۳۹۲

۱-عباس محسن پور-فرزند نوروز-۶۱۳ رای

۲-محمدعلی محسن پور-فرزند نوروز-۵۲۲ رای

۳-حسین پورمند-فرزند محبعلی-۴۹۶ رای

۴-بخشعلی قربانی-فرزند قربان(صاحبعلی)- ۴۳۲رای

۵-نادر بهزاد-فرزندارشد-۳۵۳ رای

۶-ابراهیم پاداش-فرزند خدابخش-۲۷۷ رای

۷-نادر نجفی-فرزند اشرف-۲۲۲رای

                                           تقی فیروزمند-بخشداربخش مرکزی بیله سوار 

(برگرفته شده از وبلاگ علی پیران)  • زاهدان سیتی
  • آهنگ های ابدی
  • کارت شارژ همراه اول