نمایندگان مردم مغان در مجلس (بعد از انقلا ب اسلامی)

با شکل گیری انقلاب اسلامی و انحلال مجلس شورای ملی ایران، مجلس شورای اسلامی بوجود آمد.
این مجلس رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب 1357، در 24 اسفند 1358خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1359خورشیدی، اولین جلسه مجلس اول برگزار گردید که از حوزه  انتخابیه مغان آقای محمدرضا راشد انتخاب شد.


نام و نام خانوادگی: محمد رضا راشد   
نام پدر: غیور                                           
تاریخ تولد و محل: 1331 ـ ارشق                              
حوزه انتخابیه: مغان                                            
آراء مأخوذه:                                            
کل آراء: 35985                                               
درصد: 10/80                                                  
تاریخ انتخاب و مرحله: دور اول
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات
-------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از انقلاب بهمن 1357 ،در روز جمعه 26 فروردین 1363برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1363اولین جلسه مجلس دوم برگزار گردید.
در دومین انتخابات پس از انقلاب آقای مطلب دشتی تولیر بعنوان نماینده مردم مغان(گرمی،پارس آباد و بیله سوار) انتخاب شد.

نام و نام خانوادگی:  مطلب دشتی تولیر  
نام پدر: بهلول                                           
تاریخ تولد و محل: 1332 ـ گرمی                             
حوزه انتخابیه: مغان                                            
آراء مأخوذه:
کل آراء: 38871                                               
درصد: 40/41
تاریخ انتخاب و مرحله: دور دوم
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات:                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب بهمن 1357 در روز 19 فروردین 1367 برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1367  اولین جلسه مجلس برگزار شد که در این دوره از حوزه انتخابیه مغان آقای حبیب برومند داش قاپو بعنوان نماینده مغان انتخاب شد.

نام و نام خانوادگی: حبیب برومند داشقاپو  
نام پدر: علی حسین                                            
تاریخ تولد و محل: 1340 ـ مغان                              
حوزه انتخابیه: مغان                                            
آراء مأخوذه: 29855                                            
کل آراء: 58087                                               
درصد: 4/ 51                                                  
تاریخ انتخاب و مرحله: 23/2/67 ـ دوم                      
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات: سطح حوزوی     

--------------------------------------------------------------------------------------------

  انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب 57، 21فروردین 1371 برگزار گردید و در تاریخ 7 خرداد 1371 اولین جلسه مجلس برگزار گردید.
آقای حبیب برومند برای دومین بار به عنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد. متاسفانه اعتبار نامه او در مجلس رد شد و مردم مغان برای دو سال در مجلس نماینده نداشت و در انتخابات میاندوره ای آقای فیروز احمدی بعنوان نماینده مردم مغان انتخاب شد.
                            

نام و نام خانوادگی: فیروز احمدی
نام پدر: مختار
تاریخ تولد و محل: 1336 ـ موران
حوزه انتخابیه: مغان
آراء مأخوذه: 31097
کل آراء: 84605
درصد: 7/36
تاریخ انتخاب و مرحله: 21/3/72 ـ میاندوره‌ای اول
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات: لیسانس زبان فارسی

-----------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، در 18 اسفند 1374 برگزار گردید.
در تاریخ 12خرداد 1375 نخستین جلسه مجلس پنجم برگزار شد که از حوزه انتخابیه مغان آقای حسن الماسی بعنوان نماینده انتخاب شد.

نام و نام خانوادگی: حسن الماسی
نام پدر: براتعلی
تاریخ تولد و محل: 1344 ـ بیله سوار
حوزه انتخابیه: دشت مغان
آراء مأخوذه: 68071
کل آراء: 129608
درصد: 5/52
تاریخ انتخاب و مرحله: 31/1/75 ـ دوم
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت

-------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 29 بهمن 1378خورشیدی برگزار گردید. جلسه افتتاحیه مجلس در 7 خرداد 1379 آغاز شد.
در این دوره حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از شهرستان گرمی منفک شد.
مردم گرمی میر قسمت موسوی اصل و مردم پارس آباد و بیله سوار برای بار دوم آقای حسن الماسی را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند

نام و نام خانوادگی: حسن الماسی
نام پدر: براتعلی
تاریخ تولد و محل: 1344 ـ بیله سوار
حوزه انتخابیه: پارس آباد وبیله سوار مغان
آراء مأخوذه:26570
کل آراء: 99953
درصد: 5/26
تاریخ انتخاب و مرحله: 29/11/78 ـ اول
سابقه نمایندگی: دوره پنجم
تحصیلات: دکترای مدیریت دولتی
-------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، 9 اسفند 1382خورشیدی، برگزار گردید و در تاریخ 7 گ خرداد 1383 اولین جلسه مجلس هفتم برگزار شد.
در این دوره نیز مردم گرمی آقای ناصر نصیری و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار نیز آقای سلیمان فهیمی گیگلو را به عنوان نماینده انتخاب کردند.

نام و نام خانوادگی: سلیمان فهیمی
نام پدر: خانیش
تاریخ تولد و محل: 1337 ـ پارس آباد
حوزه انتخابیه: پارس آباد وبیله سوار مغان
آراء مأخوذه: 31740
کل آراء: 118113
درصد: 87/26
تاریخ انتخاب و مرحله: 1/12/82 ـ اول
سابقه نمایندگی: ــــ

تحصیلات : کارشناسی

-----------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 24 اسفند سال 1386خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد.
که در این انتخابات، مردم شهرستان گرمی آقای ولی اسماعیلی و مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار وکیل سپه اجیرلو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

نام و نام خانوادگی: وکیل سپه اجیرلو   
نام پدر: امین آقا                                             
تاریخ تولد و محل: 1345 ـ پارس آباد                              
حوزه انتخابیه: پارس آباد وبیله سوار مغان                                            
آراء مأخوذه: 50876                                            
کل آراء: 87374                                               
درصد: 3/58
تاریخ انتخاب و مرحله: 6/2/87
سابقه نمایندگی: ــــ
تحصیلات: لیسانس کشاورزی – فوق لیسانس علوم سیاسی

-----------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 12 اسفند سال 1390خورشیدی در سراسر ایران برگزار شد. که مردم شهرستان پارس آباد و بیله سوار آقای حبیب برومند داشقاپو را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

نام و نام خانوادگی: حبیب برومند داشقاپو  
نام پدر: علی حسین                                            
تاریخ تولد و محل: 1340 ـ مغان                              
حوزه انتخابیه: پارس آباد وبیله سوار مغان                                         
آراء مأخوذه: 43416                                            
کل آراء: 119863                                               
درصد: 3/36                                                
تاریخ انتخاب و مرحله: 12/12/90 – اول
سابقه نمایندگی: دور سوم
تحصیلات: سطح حوزوی-  کارشناسی ارشد       

-----------------------------------------------------------------------------                        


/ 2 نظر / 68 بازدید
محمدرضا شیخی

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم با بحث های انتظار موعود،عصمت اهل بیت (ع)،ولایت فقیه،حجاب،مقاومت،اجتماعی،فرهنگی،قرآنی،وهابیت،بازیگران سینما،دانود آهنگ و مداحی و ادعیه منتظر شما هستیم.نظر یادتون نره آغاز یک همکاری مفید

محمدرضا شیخی

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم با بحث های انتظار موعود،عصمت اهل بیت (ع)،ولایت فقیه،حجاب،مقاومت،اجتماعی،فرهنگی،قرآنی،وهابیت،بازیگران سینما،دانود آهنگ و مداحی و ادعیه منتظر شما هستیم.نظر یادتون نره آغاز یک همکاری مفید