انتخابات تعاون روستایی گوگ تپه

در 94/2/1 رأی گیری انتخابات هیئت مدیره تعاون روستایی گوگ تپه با رأی دادن مجمع عادی (اعضا تعاونی) این تعاونی انجام شد که از بین شرکت کنندگان در این انتخابات، آقایان منصور قلی پور، ابراهیم نجفی، اسماعیل بدری، شعبان خداپناه و بهنام بدری به ترتیب توانستد به عنوان هیئت مدیره این تعاون انتخاب شوند.

برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

 

 

 

/ 0 نظر / 77 بازدید