آغاز برداشت گندم در مزارع منطقه

از دیروز و امروز برداشت گندم از مزارع دیم گندم شهرستان بیله سوار و روستا بوسیله کمباین آغاز شده است و پیش بینی می شود که عملکرد گندم در مزارع دیم روستا با توجه به وضعیت زمین و نحوه کاشت و داشت، بین 3 تا 6 تن در هکتار متغیر باشد.به علت متراکم بودن بوته ها و عملکرد بیشتر گندم در هکتار هر کمباین در روز 7هکتار را میتواند درو کند.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 125 بازدید