/ 2 نظر / 6 بازدید
ناشناس

ديگر فعاليت نميكنيد!!!!!!!!!!

نیما

با آب طلا نام حسين قاب کنيد با نام حسين يادي از آب کنيد خواهيد مه سربلند و جاويد شويد تا آخر عمر تکيه بر ارباب کنيد فرا رسيدن ماه محرم تسليت باد