آب گرفتگی راههای روستا

باز باران با ترانه با مشکلات کهنسال میخورد بر بام خانه

با اولین باران پاییزی راههای روستا بازهم مثل سالهای گذشته غیرقابل عبورو مرور برای ساکنان روستا شده است و با وجود تخصیص اعتبارات برای مرمت راههای روستا و کانال کشی که انجام شده است اما در عمل هیچ کاری برای کوچه های روستا انجام نشده است. از مسئولین امر تقاضا می شود به فکر راهها باشند تا آب ناشی از بارندگی در زمستان به منازل و مغازه های ساکنان روستا سرازیر نشود.

عکسها مربوط به خیابان امام یکی از راههای اصلی روستا می باشد.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
رزقرمز

سلام .خوب بودولی آخر شعروبهتره بنویسی(میخوردبرراه خانه)

رزقرمز

سلام .خوب بودولی آخر شعروبهتره بنویسی(میخوردبرراه خانه)